Home การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน

         นักเรียนสามารถใช้ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เพิ่ม เสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และ อยู่ภายใต้ขอบเขตและกฏเกณท์ของศาสนบัญญัติ  เช่น

" การเรียนแยกห้องเรียน ระหว่างนักเรียนหญิง และ นักเรียนชาย"

 

วิสัยทัศน์ ฝ่ายปกครอง

         มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักเรียน

        พากเพียรส่งเสริมจริยธรรมอิสลาม

        ปฏิบัติตามแนวทางท่านนบี

        เผยแพร่ความดีสู่สังคม

 

 
Who's Online
เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 251985
ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
สำรวจความนิยม