Home เอกลัก-อัตลักษณ์

"โรงเรียนวิถีอิสลาม  แต่งกายตามซุนนะฮ"

 โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา มุ่งพัฒนานักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ให้มีความรู้ คู่กับหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม การเรียนการสอนอัลกุรอาน นักเรียนสามารถปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 20 มกราคม 2015 เวลา 15:04 น.)

 
Who's Online
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 239995
ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
สำรวจความนิยม