Home ภารกิจของเรา

         ดำเนินการจัดระบบการศึกษาที่มี่คุณภาพให้ดีที่สุดและบูรณาการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมกับเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นที่จะดึงเอาศักยภาพ และอัจริยภาพ ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของเขาออกมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะมากได้ พยายามเสริมสร้างหลักสูตรที่เปิดกว้างและมีความสมดุลตามบรรทัดฐานของอัลกรุอ่าน

และแนวทางซุนนะฮ์ของนบีมูฮัมมัด(ซล.) เพื่อเป็นการอบรมบ่มเพาะนักเรียน ให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม การศึกษา กายภาพ และสามารถดำรงตนอยู่ร่วมกกับสมาชิกในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป

 
Who's Online
เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 251983
ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
สำรวจความนิยม