Home การประเมิน อ่าน-คิดวิเคราะห์-เขียน

 

                                   การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

 

1. การประเมินมี 2 ประเภท คือ ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ ประเมินเพือตัดสินการผ่านช่วงชั้น

2. การตัดสินผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน

         ระดับดี                                     คะแนนร้อยละ                  75-100

         ระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน             คะแนนร้อยละ                  50-74

         ระดับควรปรับปรุง                         คะแนนต่ำกว่าร้อยละ           50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Who's Online
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 251952
ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
สำรวจความนิยม